Steuntje in de rug voor kleine kinderopvangorganisaties

 Als houder van een kleine kinderopvangorganisatie hebben de praktische zaken rondom de opvang van de aan jou toevertrouwde kinderen de allerhoogste prioriteit.

Maar jouw bedrijfsvoering omvat veel meer:  het beleid en alle daarmee samenhangende documenten moeten helemaal in orde zijn en er moet  worden voldaan aan alle wet- en regelgeving . Het aansturen, coachen en bijscholen van medewerkers moet worden verzorgd. De administratie is omvangrijk en je wilt anticiperen op veranderende politieke en maatschappelijke omstandigheden. Daarnaast is ook het onderhouden van de relatie met ouders en instanties belangrijk. Kortom, het pakket aan taken en verantwoordelijkheden is zeer divers en uitgebreid.

De houder van een kleine kinderopvangorganisatie probeert veelal zelf alle ballen in de lucht te houden en het is daarom heel begrijpelijk dat het niet altijd lukt om alles 100% in orde te hebben. 


 Schakel daarom Bureau Pauw in en laat de dingen waar je geen tijd voor, geen zin in of geen verstand van hebt over aan een ervaren professional. 

Je zult zien dat je met vernieuwde energie en zo trots als een PAUW verder kunt met jouw onderneming!

Bureau Pauw

Bureau Pauw ontleent zijn naam aan de sierlijke vogel met de kleurrijke ogen in zijn staartveren. De pauw is onder meer een symbool van vernieuwing van het leven, trots, schoonheid, waardigheid, wijze visie en oplettendheid. De kenmerkende ogen op zijn staart overzien een wijde omgeving.

Kinderopvang is in alle opzichten een kleurrijke branche en als houder ben je trots op je bedrijf. Je hebt echter wel vele waakzame ogen nodig om zowel de dagelijkse praktijk als ook de kwalitatieve bedrijfsvoering goed in de gaten te houden. Bureau Pauw beschikt over deze waakzame ogen. Het bureau heeft een adviserende functie met als doelstelling om de kleinere kinderopvangorganisaties op een heldere en praktische wijze te ondersteunen op het gebied van beleid, wetgeving, management en bedrijfsvoering.

Even voorstellen

Mijn naam is Marit O’Connor-Verkerk. Tot 2019 ben ik ruim 11 jaar voor meerdere GGD-en werkzaam  geweest als gekwalificeerd en betrokken toezichthouder kinderopvang. Voor die tijd was ik vele jaren succesvol ondernemer en ben ik werkzaam geweest als manager kinderopvang.

Als toezichthouder zag ik houders van kleinere kinderopvangorganisaties regelmatig worstelen met de toepassing van wet- en regelgeving. Soms wel jarenlang. Voor toezichthouders is het toetsen van wetgeving en tegelijkertijd verstrekken van adviezen om handhaving te voorkomen echter niet verenigbaar en onwenselijk.

Een gemiste kans want ik streef naar een vlottere kwaliteitsverbetering van de kinderopvang en weet hoe ik houders daarbij kan helpen. Daarom heb ik Bureau Pauw opgericht.

Zou jij wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken van een professional met specifieke kennis van zaken in jouw branche?

Mijn expertise, zorgvuldigheid, enthousiasme, praktisch inslag, ondernemershart en netwerk zet ik graag in om samen met jou de kwaliteit van jouw kinderopvangorganisatie te verbeteren.

Ik kijk er naar uit om jouw verhaal te horen!

Missie

Kleine kinderopvangorganisaties ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van de opvang door middel van het bieden van betaalbare dienstverlening en advies op maat.

Visie

Structurele kwaliteitsverbetering van de kleinere kinderopvangorganisaties is haalbaar. Een veilige opvangomgeving volop ontwikkelingskansen voor kinderen en een kwaliteitsbewuste, vooruitstrevende organisatie staan hierin centraal.