Advies

Procedures

Beleidsmatige adviezen ter optimalisering van zowel in- als externe procedures.

Objectief

Objectieve observatie en een passend advies betreffende aansluiting tussen bijvoorbeeld pedagogisch beleid of beleid veiligheid en gezondheid en de uitvoering in de praktijk.

Bedrijfsvoering

Advisering en ‘sparren’ over algehele bedrijfsvoering: soms kan met kleine, eenvoudige aanpassingen een groot verschil worden gerealiseerd in kwaliteit en daarmee het welbevinden van zowel de kinderen als de medewerkers.