Bedrijfsvoering

Nieuwe locatie

Advies en/of uitvoering bij het opstarten van een nieuwe locatie of (her)inrichten van de locatie en/of groeps- en verblijfsruimtes. Het vergt ervaring en visie om de juiste balans te vinden tussen de ter beschikking staande vierkante meters en een inrichting die zowel stimulerend, uitnodigend als uitdagend is.

Groepsbezetting

Advies en begeleiding bij het realiseren van een optimale groepsbezetting.

Externe partijen

Advies en begeleiding bij gesprekken met externe partijen zoals bijvoorbeeld schooldirecties en/of besturen, gemeenten of directies van zorgcentra.

Interim management

Interim management ondersteuning bij uitval, ziekte of andere bijzondere omstandigheden.