Inspecties

Deskundige inspecties

Uitvoering van deskundige (deel)inspecties op één of meerdere domeinen conform de werkwijze en beoordeling van de GGD toezichthouders. Bureau Pauw weet als geen ander hoe toezichthouders de kwaliteitseisen beoordelen en welke factoren hierin meewegen. Deze expertise is waardevol voor het verbeteren en verankeren van de kwaliteit van de opvang en daarmee voor het terugbrengen van mogelijke overtredingen bij de formele inspectie door de toezichthouder(s) van de GGD.

Voor inspectie

Gezamenlijke voorbereiding van de jaarlijkse GGD inspectie. Een goede voorbereiding is het halve werk omdat bij wijzigingen in beleid of de bedrijfsvoering vaak vele documenten aangepast en geïmplementeerd moeten worden.

Tijdens inspectie

Ondersteuning gedurende de jaarlijkse GGD inspectie. Voor als het prettiger voelt om tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek een deskundige op locatie te hebben.

Na inspectie

Ondersteuning na inspectie door de toezichthouder(s) van de GGD. Te denken valt aan: herstellen van overtredingen indien er een herstelaanbod is gedaan door de toezichthouder, opstellen van een zienswijze, opstellen van plan van aanpak om recidive te voorkomen, ondersteuning bij gesprekken met de gemeente etc.